KAMMERI KOOLI VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Meie visioon: Igas lapses on potentsiaal, mida äratada, arendada ja toetada

Meie moto: Me hoiame üksteist

 

Meie põhiväärtused:

Õpetamis- ja õppimisprotsessis lähtume õpilase vanusest ja individuaalsusest. Anname õpilasele võimaluse mitmekülgseks ja võimetekohaseks arenguks. Eakohase õpetusega tagame õpilasele töörahu ja -rõõmu.

Oleme asjatundlik ja ühtne meeskond: avatud uuendustele, eripedagoogiliste teadmistega, enesearenguga tegelev, õpilast hästi tundev. Igaüks meist on usaldusväärne kaaslane lapse arenguteel.

Kooliperena hoolime üksteisest, oleme tähelepanelikud ja heatahtlikud, abistame ja toetame üksteist. Teeme erinevatel tasanditel koostööd, mõistame ja sallime erinevusi, probleemide korral keskendume lahendustele.

Korraldame lapse arengut toetavaid loovtegevusi, teraapiad, õpetame mõistma ja hoidma loodust.

Peame tähtsaks töökasvatust, hindame õpilase pingutust eesmärgi saavutamiseks. Õpetame õpilasi südamega tööd tegema, nautima tööprotsessi ja tundma rõõmu tulemusest.

 

Kaasaegne turvaline õpikeskkond toetab õpilast nii kooliastmete pädevuste, praktiliste kui ka sotsiaalsete oskuste omandamisel.

Tagame kooli lõpetamisel võimalikult iseseisva toimetuleku elus ja ühiskonnas.

Haridusjärelevalve teostaja

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
+372 735 0222
hm(at)hm.ee

Korruptsiooniennetus

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis on Hille Voolaid
hille.voolaid(at)hm.ee

Andmekaitsespetsialist

Kammeri Kooli andmekaitsespetsialist on Helen Lepp
helen.lepp(at)kammerikool.ee
+372 5628 1754

Kontaktid

Direktori kohusetäitja
Karmo Kurvits
karmo.kurvits(at)kammerikool.ee
+372 5821 7100
Vastuvõtuajad:
kokkuleppel

 

Õppekorraldusjuht
Margit Rebane Züger

margit.rebane(at)kammerikool.ee
+372 5567 0311

 

Juhiabi
Helen Lepp

helen.lepp(at)kammerikool.ee
+372 5628 1754

 

Sotsiaalpedagoog
Marika Raudsik

marika.raudsik(at)kammerikool.ee
+372 5628 1756

Aadress ja asukoht kaardil

Kammeri küla, Kambja vald, Tartumaa 62007

Asukoht Google Maps`i kaardil
Asukoht Maa-ameti kaardil
Asukoht Waze`i kaardil

 

Geograafilised koordinaadid:

XY: 6451260.9, 655092.8
BL: 58.174881, 26.636408
BL: 58°10′29.571″, 26°38′11.067″

Üldandmed

Registrikood: 70006197
Kooli üldmeil: info(at)kammerikool.ee
Veebilehe haldaja: mari.talvik(at)kammerikool.ee
Õpilaskodu valvetelefon: +372 5628 1755

Veebilehte on viimati uuendatud 25.09.2023

© 2022 Kammeri Kool

Otsing