KAMMERI KOOLI VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Meie visioon: Usume, et igas lapses on potentsiaal, mida äratada, arendada ja toetada

Meie moto: Me hoiame üksteist

 

Meie põhiväärtused:

Õpetamis- ja õppimisprotsessis lähtume õpilase vanusest ja individuaalsusest. Anname õpilasele võimaluse mitmekülgseks ja võimetekohaseks arenguks. Eakohase õpetusega tagame õpilasele töörahu ja -rõõmu.

Oleme asjatundlik ja ühtne meeskond: avatud uuendustele, eripedagoogiliste teadmistega, enesearenguga tegelev, õpilast hästi tundev. Igaüks meist on usaldusväärne kaaslane lapse arenguteel.

Kooliperena hoolime üksteisest, oleme tähelepanelikud ja heatahtlikud, abistame ja toetame üksteist. Teeme erinevatel tasanditel koostööd, mõistame ja sallime erinevusi, probleemide korral keskendume lahendustele.

Korraldame lapse arengut toetavaid loovtegevusi, teraapiad, õpetame mõistma ja hoidma loodust.

Peame tähtsaks töökasvatust, hindame õpilase pingutust eesmärgi saavutamiseks. Õpetame õpilasi südamega tööd tegema, nautima tööprotsessi ja tundma rõõmu tulemusest.

 

Kaasaegne turvaline õpikeskkond toetab last nii kooliastmete pädevuste, praktiliste kui ka sotsiaalsete oskuste omandamisel.

Tagame peale kooli lõpetamist võimalikult iseseisva toimetuleku elus ja sotsialiseerumise ühiskonda.

Haridusjärelevalve teostaja

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
+372 735 0222
hm(at)hm.ee

Korruptsiooniennetus

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis on Hille Voolaid
hille.voolaid(at)hm.ee

Andmekaitsespetsialist

Kammeri Kooli andmekaitsespetsialist on Kristina Ruder
kristina.ruder(at)kammerikool.ee
+372 746 0549

Kontaktid

Direktor Kairi Kolk
kairi.kolk(at)kammerikool.ee
+372 746 0546
+372 5821 7100

Direktori vastuvõtuajad:
T: kell 9.00 - 10.00
N: kell 9.00 - 10.00
R: kell 9.00 - 10.00 (kokkuleppel)

 

Juhiabi Kristina Ruder
kristina.ruder(at)kammerikool.ee
+372 746 0549

 

Sotsiaalpedagoog Marika Raudsik
marika.raudsik(at)kammerikool.ee
+372 5569 6775

Aadress ja asukoht kaardil

Kammeri küla, Kambja vald, Tartumaa 62007

Asukoht Google Maps`i kaardil
Asukoht Maa-ameti kaardil
Asukoht Waze`i kaardil

 

Geograafilised koordinaadid:

XY: 6451260.9, 655092.8
BL: 58.174881, 26.636408
BL: 58°10′29.571″, 26°38′11.067″

Üldandmed

Registrikood: 70006197
Kooli üldmeil: info(at)kammerikool.ee
Koduleht: ringo.saar(at)kammerikool.ee
Õpetajate tuba: +372 746 0509
Õpilaskodu valvetelefon: +372 746 0542

Veebilehte on viimati uuendatud 16.09.2021

© 2021 Kammeri Kool

Otsing