Kammeri Kool on riigikool,  kus  õpivad  hariduslike  erivajadustega  õpilased. Kool asub Kambja  
    vallas, 27  kilomeetri  kaugusel  Tartust.  Koolil  on  õpilaskodu,  kus  õppetöö perioodil  saavad  elada 
    õpilased, kelle vanemad selleks soovi avaldavad. Kooli kontaktid on avalehel. 
        
    

    Kooli tegevuse eesmärk

  * pakkuda konkurentsivõimelist haridusteenust, arvestades iga õpilase individuaalseid võimeid.
  * valmistada õpilasi ette iseseisva eluga paremaks toimetulekuks
  * korrigeerida  vaimu-, kõne-  ja  rühipuudeid  ning  tagada  selleks  vajalikud  rehabilitatsiooniteenused
  * arendada õpilaste huvialasid harrastustegevuse kaudu
  * kujundada valmisolek ja harjumus füüsilise töö tegemiseks
  * valmistada õpilased ette õpinguteks kutseõppeasutuses


    
Õppimisvõimalused koolis

  * Õppetöö  toimub  põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe ja toimetulekuõppe alusel.
  * Õppekava  toetab  huvitegevusi,  millest  õpilastel on võimalik osa võtta.  Koolis  toimivad  järgmised    
     huvialaringid:                                                 
                                                                              
                                                                               saviring
                                                                             tehnikaring
                                                                            muusikaring
                                                                              kunstiring
                                                                            raamaturing
                                                                            võrkpalliring
                                                                                palliring
                                                                                judoring


  * Koolil on arvutiklass, mida kasutavad nii õpilased  kui õpetajad. 
  * Kooli õppekavas on oluline osa  õpilaste  kutsealasel  ettevalmistamisel.  
  * Peale   põhikooli  lõpetamist  saavad  õpilased  põhikooli lõputunnistuse märkega õppekava sisu ja
     mahu kohta.


                                                                           
                                
                                                                            
                                                               
Tutvustus