Tööpakkumised
Kammeri Kool võtab tööle alates 21.08.2018.a.
klassiõpetaja, toimetulekuklassi õpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, üldehituse õpetaja ja õpilaskodu kasvataja.
Haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata
info@kammerikool.ee; informatsioon direktor 5152610