Kammeri Kool liitus tervist edendavate koolidega õppeaastal 2010 / 2011.

Meie   ülesandeks   on   aidata   koolinoortel   leida  oma   isemine  tasakaal  läbi õppetöö ja spordi ning arendavate huvitegevuste.

Kammeri Kooli tervisemoto: Terake tarkust,  tükike  tervist, topsitäis sporti  ja  klassitäis  rõõmu!


Terviseedendusest       

Öeldakse,  et tarkus - tarviline vara,  ent samahästi võib öelda tervis - tarviline vara.Tervist edendav kool  paneb  need  kaks  kokku  ja  tulemuseks  on  rõõmus,  terve ja loomulikult arenenud laps või noor.

Põhimõte    on     lihtne -  koolikeskkond   tuleb  kujundada  selliseks,  et  kõigil,   alustades õpilastest  ja  lõpetades  õpetajate,  direktori ja kokaga, oleks koolis meeldiv olla ja töötada. Meeldiv selles  mõttes, et sada pisiasja, millest koosneb kooli olme nagu:

   *  inimsuhted
   *  tunniplaan ja koolikord
   *  kooli ruumid ning sisustus
   *  valgustus, õhk
   *  toitlustus jne.

Tervise edendamine koolis on tunnustatud viis tegutsemiseks, kus rakendatakse süste - maatilist   plaani   kõigi  õpilaste   ja   töötajate   tervise,   heaolu   ning   sotsiaalse kapitali arendamiseks. Tervise  edendus   koolis,  hea  tervis, hariduslikud saavutused  ja  kooli lõpetamine on omavahel seotud. Seda näitab nii elu
kui arvukad erinevad uuringud.

Tervist  edendavates  koolides   on    täheldatud    kogu   koolikollektiivi    tervise   ja   heaolu  paranemist.  Ümberkaudse kogukonna osana  onkool üks nendest   asutustest,   mis   aitab   vähendada   tervisealast  ebavõrdsust. Koostöö  teiste asjakohaste valdkondadega, näiteks noorte-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika
ning säästva arenguga, on hädavajalik.


Teviseedenduse teabeleht

Terviseedendusest koolis aastate lõikes:

Terviseedendus 2010-2011
Terviseedendus 2011-2012
Terviseedendus 2012-2013
Terviseedendus 2013-2014

Terviseedendus 2014-2015
Terviseedendus 2015-2016

Terviseedendus 2016-2017
Terviseedendus 2017-2018

.

.
Terviseedendus