Stuudiumi üldinfo: https://abi-kammerikool.ope.ee/info/algus

Lapsevanem , eestkostja saab taotleda: https://kammerikool.ope.ee/xapp/request_account
Nimede sisestamisel tuleb nime esitähed kirjutada suurte tähtedega. Registreerimisel ei
tohi  kasutada lapse  e-maili  aadressi.
Kui Stuudiumit enam ei kasutata, logi alati ennast
rakendusest välja. Salasõna ei avalikustata lapsele ega mitte kellegile teisele!


Õpilase konto taotlemine erineb eelmisest. Esiteks  on  õpilasel  vaja  saata  oma  isiklikult meiliaadressilt  meiliaadressile stuudiumreg@kammerikool.ee kiri, kus  on   kirjas   kontot 
taotleva 
õpilase  nimi.  Kooli administraator  kinnitab  päeva  jooksul  taotleva  õpilase nime
ning  saadab õpilasele e-mailile tagasi teate:   "administraator  on  loonud sinule parooli ning
võimaldab  sind  Stuudiumit  kasutada". 
Kasutaja tunnuseks  on   õpilase  enda  nimi  või
e-maili  aadress,  mida  ta  saatis  administraatorile
.  Administraator  saadab  õpilasele 
salasõna tema e-mailile,  mida  ta  saab Stuudiumisse  sisenemisel   kasutada
. Õpilane
kasutab  sisselogimiseks  üleüldist  sisselogimise  aadressi https://kammerikool.ope.ee/auth/,
mille  link  asub  ka  kooli  kodulehe  avalehel. Omades salasõna on sisselogimise tunnuseks
õpilase  enda  e-maili  aadress,  näiteks:  juhan.karvapea@gmail.com   või  ees- ja  perenimi
Juhan Karvapea. Palun kasutada kooli arvutiklassi Stuudiumi õpilaskonto loomisel.
Kui sa Stuudiumit enam ei kasuta, logi alati ennast välja.
Salasõna ei avalikustata mitte kellegile!


Huvitatutel soovitame kasutada Stuudiumi mobiili nutirakendust , aga  see  ei ole kohustuslik,
mille   leiab   Apple App  Store'ist (https://stuudium.com/app/ios)    või   Google Play  Store'ist (https://stuudium.com/app/android). Nutirakenduse  abil  saavad  õpetajad  kasutada suhtlust. Lapsevanemad  ja  õpilased saavad  selle kaudu kätte kõik hinded, kommentaarid, kodutööd
ja muu.
ekooli keskkond "Stuudium"
.