Õppenõukogu / lõpueksamid
Õppenõukogu toimumine  2018/2019 õ.a.
10.09.18  kell 09.30
06.06.19  kell 15.00
17. 06.19 kell 14.00
28.08.19  kell 10.00
Lõpueksamite ajad  2018/2019 õ.a.
Eesti keele eksam 10.06.2019 kell 10.00
Matemaatika eksam 13.06.2019 kell 10.00
Lõputöö esitlus 17.06.2019 kell 9.00