Dokumendid
.
   Windowsis Google Chrom´ga faile avada püüdes, võib osutuda vajalikuks ühe või mitmekordse värskenduse "refresh" tegemine.  Chrom suudab probleemivabalt PDF faile avada kui on installitud täiendusena PDF JS viewer  siit

Kammeri Kooli põhimäärus
Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Kammeri Kooli õppekava koos ainekavadega
Kammeri Kooli kodukord + Kodukorra Lisa1 `õpilasreeglid`
Õpilaskodu kodukord
Õpilasesinduse põhimäärus
Stuudiumi e-päevikute täitmise juhend
Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord
Vabade ametikohtade konkursi kord
Dokumendiregister (KIS)
Kammeri kooli arengukava on uuendamisel
Kooli hankekord


Blanketid Wordi failina

Kooli vastuvõtmise taotlus *
Kooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid
Lapsevanema lisaõppe klassi taotlus *

Punktiirile tippimise võimalus  *