Kammeri  Kool   alustas   oma   tegevust   1765.  aasta  hilissügisel,  kooli  praegusest   asukohast pooleteise  kilomeetri   kaugusel.  Kooli  asutamisdokumendiks  oli  Vene  tsaari  poolt välja  antud  patent. Õppetööd alustati 9 õpilasega. Aastate jooksul on õpilaste arv kõikunud 20-st kuni 130-ni. Koolil on läbi aegade  olnud  ka  mitu erinevat koolimaja.  Aastal 1928   koliti  mõisamajja,  mis  on  nüüdseks  lammutatud  ning  selle  asemele ehitati 2009-2010 kaasaegne koolimaja hoone.
Aastail  1961-1964  toimusid  suured  juurde- ja ümberehitused: valmisid kooli võimla ja sööklakompleks, koolimaja
sai endale teise korruse.

1966 aasta märtsis tähistati kooli 200. aastapäeva.
1973.aastal muudeti kool Kammeri 8-klassiliseks Abikooliks.
1978 nimetati kool ümber Kammeri Eriinternaatkooliks. Valmis kolmekorruseline internaadihoone 120 õpilasele.
1998 ehitati kaasaegne katlamaja. Katlamaja lammutati 2010.
2010 sai valmis uus koolimaja, võimla, tööõpetusmaja koos katlamajaga. Õpilaskodu renoveeriti täielikult.
2015 oktoobris toimus suurejooneline üritus koos paljude külalistega,  "250a. haridust Kammeris"

Kammeri Kool on oma 250 aastase  eksisteerimise jooksul  üle  elanud  paljudki riigikorrad, erinevatel  aegadel  on  olnud erinevad  traditsioonid.  Juubelipidustused    on   toimunud    kahtlemata   iga  riigikorra ajal. Läbi  aegade on  tähistatud   mardi- ja kadripäeva,  jõule,  vastlapäeva,  kevadpühi.  Kool  on tuntud  oma  spordilembesuse poolest.  Edukalt  on  osaletud  olümpia-  ja   spordivõistlustel.  Kammeris  on läbi   aegade   olnud  legendaarseid   õpetajaid   ja   koolijuhatajaid.   Kammeri   Koolis   on   töötanud   eesti  pedagoogika   viimaste   aastakümnete  üks  markantsemaid   isiksusi  Valdur   Lulla.   Peaaegu   pool   sajandit töötas   koolis   õpetaja   Armilde   Vels.  Tänane  pedagoogiline  kollektiiv   paistab  silma  oma  noorusliku tarmukuse ja elurõõmuga.
Kooli  praeguseks eripäraks on  töö lihtsustatud õppekava  ja toimetuleku õppekava järgi, kus on väga tähtsal kohal  õpilastele  eluks vajalike praktiliste oskuste ja töövõtete kujundamine. Selleks annab palju võimalusi  koolikompleksi  paiknemine   vanas   mõisapargis  ja   ka   põllumaa  omamine.   Poistel    on   antud  võimalused   õppida   töötama mootorsaagidega,  aiatraktoriga   ja   muude  aianduses  ning   põllumajanduses  kasutuses  olevate  tööriistade   ja tehniliste seadmetega.
Kammeri Kool on kaasaegne kool - õpilastel  on võimalik kasutada  õppetöös  lauaarvuteid ja nutitahvleid.  Pidevalt  kaasajastatakse õpilaste eluruume ja klasse.
Kooli maaliline ümbrus on pakkunud aastaringselt häid vaba aja sisustamise võimalusi. Koolis  toimuvad  igakuised   traditsioonilised  sünnipäevapeod, puhkeõhtud, heakorrastuspäevad. Kahtlemata on  kooli eripäraks  kujunenud  ka ühtne ja sõbralik koolipere.
Ajalugu
.